EMPLOYED WORK // THE ADVERTISING WORKS

2018 - 2019

EMPLOYED WORK // RAYS OUTDOORS

2017 - 2018

EMPLOYED WORK // TREASURY CASINO & HOTEL

2015 – 2016

EMPLOYED WORK // PROUD MEDIA

2013 – 2015

EMPLOYED WORK // LOAN MARKET

2008 – 2010